Đầu tư định cư bang Saskatchewan

saskatchewan | TS Investment Consulting
saskatchewan | TS Investment Consulting
saskatchewan | TS Investment Consulting

គុណសម្បត្តិ

  • Cả gia đình được sinh sống, làm việc và học tập tại Saskatchewan.
  • Được luật pháp Canada bảo vệ.
  • Hưởng mọi quyền lợi về y tế, giáo dục, an sinh xã hội như người bản xứ.
  • Được thi lên quốc tịch và giữ song song quốc tịch Việt Nam – Canada.
  • Được hưởng mọi trợ cấp, phúc lợi như người bản xứ.
  • Con cái được tự do lựa chọn trường học/ ngành học như người bản xứ.
  • Miễn học phí cho học sinh từ tiểu học đến hết THPT.
  • Thời gian xử lý hồ sơ và có Work Permit kéo dài khoảng 12 tháng.
  • Các doanh nhân có cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh bang Saskatchewan với sự khuyến khích, hỗ trợ từ chính phủ.
  • Chương trình không yêu cầu người đứng đơn phải ký quỹ như một số chương trình định cư của tỉnh bang khác tại Canada.

តម្រូវការ

ដំណើរការ

Share this post

ការណាត់ជួប