Đầu tư bang Manitoba

manitoba | TS Investment Consulting
manitoba | TS Investment Consulting

គុណសម្បត្តិ

  • Cả gia đình có mọi quyền lợi như một thường trú nhân Canada.
  • Định cư tại Manitoba, bạn sẽ được hưởng những lợi ích như: chi phí sinh hoạt thấp, hệ thống giáo dục và hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao, có chương trình hỗ trợ và đào tạo ngôn ngữ cho người mới đến và gia đình.
  • Yêu cầu chứng minh tài sản chỉ 350.000CAD, ít hơn so với tỉnh bang khác.
  • Không có yêu cầu về tạo việc làm cho công dân Canada.
  • Có được Thường Trú Nhân không có điều kiện, có thể gia hạn sau mỗi 05 năm, nếu thời gian cư trú tại Canada cộng dồn đủ 2 trong 5 năm.
  • Yêu cầu ký quỹ thấp : 100.000CAD.

តម្រូវការ

ដំណើរការ

Share this post

ការណាត់ជួប