Đầu tư tỉnh bang Québec

chateau-de-frontenac | TS Investment Consulting
ile sainte helene montreal | TS Investment Consulting
vieux port montreal | TS Investment Consulting

គុណសម្បត្តិ

 • Đầu tư vào bang Quebec là chương trình định cư Canada được đánh giá là nhanh nhất để có thẻ PR Canada hiện nay
 • Không giới hạn độ tuổi của đương đơn
 • Thời gian xử lý bởi chính quyền Quebec có thể hoàn tất chỉ trong vòng 3 – 9 tháng
 • Không có điều kiện kèm theo như visa định cư diện doanh nhân
 • Vợ/chồng và con cái dưới 19 tuổi, chưa lập gia đình được đi cùng
 • Cả gia đình có mọi quyền lợi như một thường trú nhân Canada
 • Không bị ràng buộc và có thể sống bất kì đâu tại Canada. Người tham gia chương trình định cư đầu tư Quebec cũng có thể sống ở ngoài Canada tối đa 3 năm trong vòng 5 năm (phải ở Canada tối thiểu 2 năm) mà không bị tước quyền thẻ thường trú nhân (PR)
 • Con cái có thể vào học ở cấp đại học ngay lập tức, giúp tiết kiệm một khoản phí học và chi phí đáng kể khác so với du học sinh. Con cái người tham gia định cư đầu tư Quebec cũng có thể nhận được học bổng từ chính phủ Canada
 • Hồ sơ được đơn giản hóa: chỉ có một giai đoạn không cần phải nộp kế hoạch kinh doanh hoặc phải thực hiện chuyến đi khảo sát cho dự án kinh doanh như các chương trình định cư Canada diện doanh nhân khác
 • Có thể đầu tư vào một dự án kinh doanh nhỏ mà không cần phải gửi báo cáo cho chính quyền
 • Tiền từ thiện và tặng phẩm cũng được cho phép tính vào tài sản thực nếu việc cho tặng được thực hiện trong vòng 6 tháng trước khi nộp hồ sơ
 • Tài sản của người hôn phối được tính vào tài sản thực
 • Tài sản cá nhân, tiền mặt và tài sản kinh doanh được tính vào tài sản thực của nhà đầu tư định cư Quebec

តម្រូវការ

Độ tuổi | TS Investment Consulting

Độ tuổi

Nhà đầu tư phải nằm trong độ tuổi từ 22 đến 55

Yêu cầu ngôn ngữ | TS Investment Consulting

Yêu cầu ngôn ngữ

Đối với cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết:
- Tiếng Anh : CLB cấp độ 5
- Tiếng Pháp : NCLC cấp độ 5

ដំណើរការ

Share this post

ការណាត់ជួប