Đầu tư để có quốc tịch Antigua & Barbuda

antigua-barbuda | TS Investment Consulting
antigua-barbuda | TS Investment Consulting
antigua-barbuda | TS Investment Consulting
antigua-barbuda | TS Investment Consulting

គុណសម្បត្តិ

  • Miễn thị thực khi đến 134 quốc gia bao gồm Canada, Anh Quốc, Thụy Sĩ, các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu bao gồm 28 quốc gia Schengen và hầu hết các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung khác.
  • Quốc tịch kép và trọn đời cho bạn và các thành viên gia đình đủ điều kiện.
  • Lợi thế về thuế – Antigua & Barbuda không có thuế thu trên vốn hoặc thuế bất động sản; thu nhập phát sinh bên ngoài quốc gia không bị đánh thuế.
  • Thời gian cư trú bắt buộc trong vòng 5 năm đầu tiên chỉ có 5 ngày.
  • Lối sống – các công dân mới có thể ở Antigua & Barbuda trong bao lâu tùy thích. Một lối sống thoải mái tại một trong những nơi có khí hậu dễ chịu nhất trên thế giới.
  • Chương trình Antigua & Barbuda là một trong những chương trình được mong đợi nhiều nhất không chỉ vì tính linh hoạt và giá trị của chương trình mà còn là cơ hội được trở thành công dân của một trong những điểm đến quốc tế hàng đầu thế giới.

តម្រូវការ

ដំណើរការ

Share this post

ការណាត់ជួប