porto | TS Investment Consulting
lisbon | TS Investment Consulting
coimbra | TS Investment Consulting
algarve | TS Investment Consulting

តម្លៃនិងអត្ថប្រយោជន៍

FR2

គុណសម្បត្តិ

Từ thẻ cư trú

 • Sau 4 - 6 tháng, có thẻ cư trú cho cả gia đình 3 thế hệ
 • Sau 72 tháng, được nhập quốc tịch và có quyền công dân EU
 • Sau 5 - 6 năm, cam kết hoàn vốn
 • Lợi tức (ROI) 4% đảm bảo trên hợp đồng*
        (*lợi nhuận có thể thay đổi tùy theo từng tài sản/ dự án)
 • Thụ hưởng quyền lợi tại Bồ Đào Nha & Châu Âu
 • Tự do di chuyển trong khối Schengen (26 quốc gia)
 • Không đánh thuế thu nhập toàn cầu

Từ quyền công dân EU

 • Được tự do di chuyển, sinh sống và làm việc không giới hạn tại bất cứ quốc gia nào trong khối cộng đồng chung EU
 • Quyền học tập, lao động và được hưởng mọi chế độ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội, lương hưu trong khối EU
 • Quyền cộng gộp bảo hiểm xã hội, an sinh, thất nghiệp khi làm việc tại nhiều nơi trong khối
 • Không phân biệt đối xử trên cơ sở quốc gia cho tất cả các nước thành viên
 • Quyền bầu cử và ứng cử tại nước có quốc tịch và trong nghị viện chung EU, quyền khiếu nại và kiến nghị, trưng cầu dân ý trong Nghị viện và các cơ quan lập pháp, hành pháp EU
 • Quyền được Lãnh sự quán tất cả các nước khối EU bảo hộ ở bất kì nơi nào công dân EU đến nhưng không có cơ quan lãnh sự của quốc gia mà công dân EU mang quốc tịch.
 • Chuyển sang quốc tịch EU, miễn Visa đến hơn 150 quốc gia trên thế giới

តម្រូវការ

ដំណើរការ

Share this post

ការណាត់ជួប