Investir dans la province de la Colombie Britanique.

british-columbia | TS Investment Consulting
british-columbia | TS Investment Consulting
british-columbia | TS Investment Consulting

Avantages

  • Thời gian xử lý hồ sơ và có Work Permit kéo dài khoảng 12 tháng.
  • Các doanh nhân có cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh bang BC với sự khuyến khích, hỗ trợ từ chính phủ.
  • Khi đáp ứng các điều kiện về việc kinh doanh và sinh sống tại BC, người đứng đơn có thể nộp hồ sơ xin cấp thẻ thường trú cho cả gia đình.
  • Chương trình không yêu cầu người đứng đơn phải ký quỹ như một số chương trình định cư của tỉnh bang khác tại Canada.

Conditions

Processus

Share this post

Rendez-vous