arizona | TS Investment Consulting
arizona-phoenix | TS Investment Consulting
arizona-glendale | TS Investment Consulting

Advantages

  • Thời gian xét duyệt hồ sơ tại Sở di trú nhanh (chỉ từ 12 – 14 tháng).
  • Không yêu cầu ngoại ngữ, trình độ học vấn, độ tuổi.
  • Không yêu cầu kinh nghiệm kinh doanh hoặc trực tiếp điều hành kinh doanh.
  • Tự do sinh sống, làm việc, đi lại bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ.
  • Nhà đầu tư và gia đình được hưởng mọi quyền lợi của một thường trú nhân Mỹ.
  • Được mở rộng kinh doanh, hợp tác quốc tế.
  • Ra vào Mỹ không cần visa.
  • Bảo lãnh người thân sau định cư.

Requirements

Progresses

Share this post

Appointment