los angeles | TS Investment Consulting
st patrick day | TS Investment Consulting
pittsburgh | TS Investment Consulting
charlestion | TS Investment Consulting

Advantages

  • Bạn và gia đình sẽ được cấp thẻ xanh vô điều kiện và được định cư ở bất kỳ nơi đâu mà bạn muốn tại nước Mỹ
  • Con cái của bạn sẽ được miễn giảm học phí đến mức bạn không thể ngờ tới khi học từ cấp 1 đến cấp 3, học đại học sẽ được học và giảng dạy với mức giá rẻ nhất ưu ái nhất
  • Bạn sẽ có cơ hội làm việc bởi các công việc tốt nhất với một môi trường hiện đại và bình đẳng giống như một công dân mỹ thực thụ
  • Đảm bảo việc làm ổn định với mức lương hoàn toàn hấp dẫn bạn đến không ngờ
  • Được mang song tịch
  • Được hưởng đầy đủ các quyền lợi từ chính phủ mỹ như một công dân mỹ thực thụ
  • Thành viên trong gia đình bạn được sống ở bất kỳ nơi đâu trong nước mỹ mà không phải lo lắng bất kỳ điều gì
  • Được hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, tài chính, xã hội
  • Được ra vào mỹ không cần visa

Requirements

Progresses

Share this post

Appointment