Bồ Đào Nha

Cánh cổng nhập tịch EU

Với mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Golden Visa là một trong những sản phẩm đầu tư định cư hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trên thế giới.

Xem chi tiết

Golden vis EN

EN summary Golden vis  EN | TS Investment Consulting
Investment: 350.000EUR

Appointment

Immigration programs